Jeśli rozważasz zakup nowego mieszkania, pamiętaj, aby poprosić dewelopera o prospekt informacyjny, odpis z KRS-u i dokumenty będące potwierdzeniem, że deweloper nie zalega z żadnymi opłatami w Urzędzie Skarbowym czy ZUS-ie. Nie zapomnij zweryfikować prawa własności grunty i wszelkich pozwoleń na budowę.