Słowniczek
 • Administrator – najważniejsza osoba na Forum, decydująca i zarządzająca kluczowymi kwestiami. Decyzje administratora są niepodważalne.

  Awatar (avatar) - obrazek ułatwiający identyfikację, wyświetlany pod nickiem Użytkownika. Można wybrać gotowy avatar z galerii bądź wstawić własny, zachowując parametry techniczne określone w profilu.

  Ban – blokada dostępu do Forum. Ban może być czasowy lub całkowity. Banowani są użytkownicy, którzy nie przestrzegają zasad Forum i nie reagują na upomnienia Administratorów i Moderatorów.

  Gość - osoba niezarejestrowana na Forum. Może czytać niektóre tematy i korzystać z wyszukiwarki Forum.

  Moderator – uczestnik forum, będący dodatkowo odpowiedzialny za utrzymanie porządku na forum. Moderator posiada uprawnienia do wszelakiej ingerencji w tematy i posty (m.in. zamykanie, przenoszenie, dzielenie i scalanie wątków tematycznych, usuwanie i cenzurowanie postów). Moderator ma prawo zwracać uwagę Użytkownikom, zarówno publicznie jak i poprzez pw oraz wyciągać konsekwencje spowodowane nieprzestrzeganiem zasad.
  Forum nie prowadzi naboru na moderatorów. O poszerzeniu załogi decyduje wyłącznie Administracja.
  Oceną pracy Moderatorów zajmuje się Administracja. Jakiekolwiek uwagi dotyczące moderacji należy zgłaszać poprzez pw/e-mail do Administratorów.

  Nick - pseudonim Użytkownika. Dopuszcza się jednorazową zmianę nicka na inny pod warunkiem braku ostrzeżeń. Wniosek należy skierować administracji i uzasadnić. Nick nie może zawierać przekleństw, słów obraźliwych, nie może być też adresem strony internetowej.

  Podpis (sygnatura) – tekst bądź obrazek wyświetlany pod każdą wiadomością Użytkownika.

  Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym wątku tematycznym.

  Profil - zbiór informacji o Użytkowniku Forum.

  PW/PM (ang. private message - prywatna wiadomość) – niepubliczna korespondencja między użytkownikami forum.

  ShoutBox (SB) Chatbox – okienko służące swobodnej wymianie myśli, według ogólnych zasad netykiety.
  Temat (wątek) - oddzielna rozmowa w danym Dziale, której tytuł jest wyświetlany na liście.

  Użytkownik (User) - osoba zarejestrowana na Forum.